Vacatures

Heemkring ’t Sireentje vraagt….

Een heemkring met ambitie heeft veel werk te verzetten. En dat vraagt om veel vrijwilligers. Hebt u ook zin om uw steentje bij te dragen? We hebben nog plekken vrij in diverse werkgroepen op allerlei gebied.

Vrijwilligerswerk dat u veel voldoening kan geven!

Werkgroep ‘Beeldmateriaal’.

het digitaliseren, archiveren, verzamelen, beschrijven, dupleceren en beheren van beeldmateriaal.

Werkgroep ‘Waasmunsters Dialect’.

het verzamelen, inventariseren, vastleggen en het levend houden van het Waasmunsters dialect en het uitgeven van publicaties, zowel op papier als op geluidsdragers, over dit onderwerp.

Werkgroep ‘Genealogie’.

naast het werken aan de ‘eigen’ genealogie, houdt de werkgroep zich bezig met:

  • Ondersteunen van opstartende genealogen;
  • Kleinschalige cursussen genealogie / paleografie (oude handschriften);
  • Verzamelen genealogisch (bron) materiaal;
  • Toponiemen, Patro- en Metroniemen, Bijnamen;
  • Publiceren van interessante genealogieën;
  • Beheren bidprentjes en doodsbrieven.

Werkgroep ‘Activiteiten’.

het samenstellen van de activiteitenkalender. Aan de hand van een vast stramien worden jaarlijks terugkerende activiteiten gekoppeld aan frisse, nieuwe ideeën. Er wordt gezorgd voor een goede spreiding gedurende het verenigingsjaar. Tevens wordt ernaar gestreefd om een grote en doelgerichte variatie in de activiteiten aan te brengen.

Werkgroep ‘Tentoonstellingen’.

het uitdenken en plannen van wisseltentoonstellingen (1, 2 keer per jaar), informatie verzamelen en opbouwen.

Werkgroep ‘Inventaris’.

het registreren van binnengekomen attributen, conserveren, plaatsen in depot of museum en allerlei hand- en spandiensten willen verrichten.

Hebt u interesse? Neem contact op met onze secretaris via tsireentjewaasmunster@outlook.be en kom eens praten. Nieuwe handen, frisse ideeën, ze zijn altijd welkom.