Schenkingen

In de betrachting om het Waasmunsters verleden in al zijn aspecten voor de gemeenschap te bewaren is Heemkring ’t Sireentje voortdurend op zoek naar zaken en informatie die dit streven helpen verwezenlijken.

Iedereen kan ons hierbij helpen.

Concreet zoeken wij : gebruiksvoorwerpen, documenten, illustraties, materialen en andere voorwerpen in de breedste betekenis van het woord die betrekking hebben op de archeologie, geschiedenis, heem-, oudheid- en volkskunde, folklore- en kunstgeschiedenis, Iandbouw-, ambachts- en verenigingsleven van het grondgebied Waasmunster.

In menselijke taal omgezet bedoelen we : oud alaam, oud keukengerei, oude gebruiksvoorwerpen, doodsprentjes (meer dan 100.000 in ons bezit en op de computer consulteerbaar), doodsberichten, postkaarten, foto’s en andere uitgaven (affiches, pamfletten, programmaboekjes, enz.) . van gebeurtenissen zoals processies, kermissen, jubilea, stoeten, konings- en keizersschietingen, huldigingen, tumgala’s, gemeenteraadsverkiezingen, klasfoto’s, teerfeesten, oude ambachten, oude straat- en dorpsgezichten, molens, Eerste- en Plechtige Communieprentjes, devotieprentjes, huwelijksaankondigingen, priesterwijdingen, menu’s, decoratievieringen bij Manta, Desso, vakbond, ziekenfonds, vereniging, enz.

In het bijzonder denken we hierbij ook aan foto’s en andere uitgaven van de firma Manta (De Vriendschap, Ons Wekelijks Nieuws, Manta-Nieuws, Manta-magazine, enz.) alsook aan de speciale Manta-kledij en andere voorwerpen die aan Manta herinneren.

Wilt u echter uw originele foto(s) niet kwijt dan is dit geen probleem, wij maken een kopie en bezorgen u het origineel in perfecte staat terug.

Beste inwoners, bewaar de geschiedenis van Waasmunster niet bij u thuis maar stel deze ter beschikking van de lokale gemeenschap. Vermijd dat unieke documenten bij het oud papier of in het containerpark terechtkomen en stel ze ter beschikking van de volgende generaties.

Onder het motto ” Schenk het aan het museum, u geeft het een waardevolle toekomst ” rekenen we voor de vervollediging van ons archief op uw welwillende medewerking.

In naam van uw en onze nakomelingen van harte dank bij voorbaat!

Voor schenkingen en inlichtingen kunt u altijd terecht bij : tsireentjewaasmunster@outlook.be

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van onze heemkundige werking, zend uw e-mailadresnaar : tsireentjewaasmunster@outlook.be