WO I België

Zie ook Nederland.
 
Belgian War Dead Register
Via de databank vindt u de gegevens met originele fiches van gesneuvelde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op termijn zal de databank zich uitbreiden met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog.
 
Gesneuvelde soldaten 14-18
Via de databank kunt u zoeken naar 872 gesneuvelde soldaten, genoteerd in Antwerpse parochies en colleges. Onder het zoekscherm vindt u pdf-bestanden met gesneuvelde soldaten per parochie.
Zie ook de oorlogsverslagen WO I in het Archief van het Bisdom op de website van het Rijksarchief.
 
Guldenboek der Vuurkaart
Om onderscheid te maken tussen hen, die gediend hadden in het Belgisch Leger tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918 in de frontlinie of destijds een minder gevaarlijke functie binnen het leger hadden uitgeoefend, werd de ‘vuurkaart’ in het leven geroepen. De vuurkaart, een (identiteits)bewijs, werd onder meer uitgereikt aan oud-strijders, die voldeden aan de daarvoor gestelde eisen, om na de oorlog van enkele rechten en privileges te kunnen genieten. Aan alle houders van een vuurkaart, de Vuurkruisers, werd het Vuurkruis uitgereikt. (Zie ook: Stanny Van Grasdorff)
Het Guldenboek der Vuurkaart (1933-1939) bevat de namen, gegevens en foto’s van oorlogsveteranen, die in het bezit waren van een vuurkaart en vermeld wensten te worden in het boek. U kunt ook zoeken via de databank. Tevens vindt u hier ook enkele vuurkaarten of u kunt zoeken op Europeana.
 
Gesneuvelde militairen Buizingen, Halle en Lembeek
Namenlijst met gegevens en foto’s van gesneuvelde militairen uit Buizingen, Halle of Lembeek.
 
Helden Wereldoorlog I-Land van Waas
Gelegenheidsblog ‘100 jaar Groote Oorlog’. Eerbetoon ter nagedachtenis van de gesneuvelden en burgerslachtoffers uit het Land van Waas, die overleden zijn tijdens het conflict van 1914-1918.
 
Namenlijst slachtoffers Westhoek
Zoeken in de databank van het In Flanders Fields Museum naar gegevens van de slachtoffers in de Westhoek, zowel burgers als militairen, ongeacht hun nationaliteit. (Zie ook: ComingWorldRememberMe)
 
Lijst van Belgische soldaten gefusilleerd in de Eerste Wereldoorlog
Het Belgische leger liet in de Eerste Wereldoorlog elf van de eigen soldaten fusilleren.
 
Belgische militairen gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog
Forum met foto’s en/of bidprentjes van gesneuvelde Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 
Het Archief
Nieuws van de Groote Oorlog; oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog.
 
The Belgian War Press
Zoeken in de gecensureerde en clandestiene pers.
 
De Belgische Pers van de Groote Oorlog
De online collecties van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
 
De Legerbode
Het militaire blad De Legerbode verscheen op initiatief van het Belgische Ministerie van Oorlog. Het was in de eerste plaats voor de soldaten bestemd en werd gemiddeld drie maal per week verspreid, waarbij elke compagnie, eskadron of batterij tien Franse en tien Nederlandse exemplaren ontving. De jaargangen 1914 tot en met 1918 zijn online beschikbaar.
 
Project NRC: De eerste wereldoorlog in krantenartikelen
In het kader van dit project worden alle krantenartikelen, die handelen over de eerste wereldoorlog in België en die tussen 1 augustus 1914 en 31 december 1918 verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gecompileerd en volgens datum van verschijning gebundeld in boeken. Concreet gaat het over alle artikelen die verschenen over de oorlogshandelingen zelf, maar ook alle artikelen die handelen over de toestand in België of over de lotgevallen van (gevluchte) Belgen in het buitenland werden in deze compilatie opgenomen.