Nieuwsbrief 1992 nr 4

Inhoud

 • Twee speciale gebeurtenissen in het socio-kultureel gebeuren te Waasmunster in 1897
 • Enkele gegevens over de Nationale Militie te Waasmunster, 1816 en 1820
 • Vanaf de pui
 • Nieuwe kerststalbeelden op de Heide
 • Orgelconcert te Sombeke
 • Priesters komen en gaan te Waasmunster

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 2

Inhoud

 • De gesneuvelde Waasmunsterse soldaten van de Napoleontische Oorlogen
 • Een zonderlinge burenruzie te Sombeke, anno 1950
 • Een ondersteunende maatregel bij de landbouwkrisis in de jaren 1840 te Waasmunster
 • Schenking aan het bureel van weldadigheid met voorwaarde, 1837
 • Vanaf de pui

Lees verder

Nieuwsbrief 1992 nr 1

Inhoud

 • Enkele gegevens over de “19de eeuwse waterpomp” in de Rivierstraat, 1850-1887
 • Boetbalclub Neerstraat – Parochie Ruiter te Waasmunster
 • Philippe F.C. de Neve, collocatie van een dwarsliggende “jeunesse dorĂ©e” te Waasmunster, 1762
 • Waasmunster volgens Sanderus
 • Vanaf de pui

Lees verder