Tijdschrift Nr 34

 • Over mensen van hier en toen
 • De Gilde van het Heilig Kruis
 • De kroniek van de Gilde of Confrerie “Van den Soeten Naem Jesus” 17e eeuw

Tijdschrift Nr 33

 • Mijn rootvader Albert Rooms
 • Brokken uit het leven van twee oud-misdienaars van de Abdij van Roosenberg
 • Vierling in Waasmunster anno 1720
 • Thuisslachtingen

Tijdschrift 2021 nr 32

 • Historiek Roosenbergkoor (Jaren 80-2)
 • Soldaat Alfred Dierick
 • Voor de 40ste maal kerststal naast Heidekapel

Tijdschrift 2021 nr 31

 • Historiek Roosenbergkoor (Jaren 80 deel 1)
 • Van stoffige trouwboekjes tot verslavende stamboomonderzoeken
 • Waasmunster in 1821
 • Het bidprentje als bron voor genealogisch onderzoek

Tijdschrift 2021 nr 29

 • Historiek Roosenbergkoor
 • Zoektocht naar de voorouders & afstammelingen in de familie Bauwens – Van Belle
 • De Smoorstraat

Tijdschrift 2020 nr 28

 • Sombeke Dries
 • Oorlogsdrama te Sombeke/Elversele
 • Uit onze collectie
 • Electrificatie klokken en torenuurwerk kerk

Tijdschrift 2020 nr 27

 • Sombeke plage
 • Kerkfabriek in 1820
 • Nachtvergunning
 • Ons genealogisch praatje
 • Parasol
 • Telling van paarden

Tijdschrift 2020 nr 26

 • Oeverlopen
 • Factuur Prudent De Tender
 • Reglement kaderecht 200 jaar geleden
 • Doodsbrief Frans Poppe
 • Eten in tijd van oorlog
 • Ons genealogisch praatje
 • Civiele bescherming

Tijdschrift 2020 nr 25

 • Het winkeltje met koloniale waren
 • Kermis in Waasmunster
 • Ons genealogisch praatje
 • Uit de doodsprentjescollectie
 • Tentoonstelling tweede wereldoorlog
 • Kerststal Heidekapel 2019