Missie

De heemkring ’t Sireentje onderschrijft onderstaande doelstellingen:

  • de studie van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder de heemkunde en het erfgoed van de gemeente Waasmunster en het bevorderen van de studie en de belangstelling voor deze onderwerpen
  • het ijveren voor het behoud van historische, heemkundige, culturele en historisch landschappelijk waardevolle elementen in de gemeente Waasmunster
  • het uitdragen van deze geschiedenis, heemkunde en erfgoed naar het publiek
  • het verzamelen en/of verwerven van voorwerpen, documentatie en andere
  • het aanleggen van documentatie over deze werkgebieden
  • organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, etc. met betrekking tot feiten, figuren, gebeurtenissen in verband met het werkgebied
  • de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde, industriële archeologie op het regionale vlak, bevorderen
  • toegankelijke publicaties publiceren