Abonnee worden

Aanmelden als abonnee
Voor een abonnement van ’t Sireentje kunt u zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via de richtlijnen die u hieronder vindt.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is de contributie vastgesteld op € 15,00. Bijkomend gezinslid € 5,00.

 Wat kunt u allemaal verwachten als u abonnee wordt van de vereniging?
– u krijgt 4 tijdschriften per jaar;
– u bent welkom bij onze heemkundige avonden met interessante lezingen;
– u kunt gebruik maken van onze archieven, mocht u onderzoek doen;
– het staat u vrij om boeken uit onze bibliotheek in te kijken;
– u kunt foto’s uit het fotoarchief bekijken;
– u kunt zich aansluiten bij een van de werkgroepen. Van harte welkom!

Aanmelden abonnement

Stort 15 euro op rekening BE61 0689 4982 3017 van ’t Sireentje met vermelding “lidgeld”, vergezeld van uw naam, uw adres en eventueel uw email adres.