Woordenboeken


Latijn
 
Woordenboek Latijn
Een Latijns woordenboek en de Nederlandse vertalingen van de Latijnse getallenlijst, de Latijnse leeftijd en tijdsduur en de Latijnse uren en dagen zijn eenvoudig te raadplegen via de desbetreffende links.
 
Overige websites:
André Dumont
Sijses (pdf-bestand)
Ton Put
Wayback Machine
Geneaknowhow
Wiel Ackermans (pdf-bestand)
 
 Genealogisch
 
Verzameling van Trefwoorden en Begrippen
In deze vijfde uitgave door André Dumont zijn er meer dan 23.000 trefwoorden met hun betekenis te vinden. Naast woorden voorkomend in DTB-registers (onder andere Latijn) en andere genealogische bronnen zijn er ook woorden uit onder andere gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankverslagen en oude woordenboeken opgenomen.
Website: André Dumont
 
Vocabulair 1760
Bewerking in pdf-bestanden van de vijfde en verbeterde druk uit 1760 van ‘Vocabulair van alderhande verbastaerde soo gelatiniseerde als Fransche woorden ende termeynen’.
Website: Geneaknowhow
 
Overige websites:
Michel Halin
Rijckheyt (Latijnse uitdrukkingen in DTB-registers)
 
Middeleeuws-Nederlands en Nederduits
 
Woordenboek Middeleeuws-Nederlands
Voor de vertaling van Middeleeuws-Nederlandse woorden kunt u terecht op Wayback Machine en Volkoomen.
 
Nederduitsch Taalkundig Woordenboek 1801-1810
Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1801-1810): AB-C-DE-HI-LM-NOP-RST-UV en W-Z.
 
Beknopt Nederduitsch Taalkundig Woordenboek 1829
Beknopt Nederduitsch Taalkundig Woordenboek uit 1829; A-DE-KL-QR-U en V-Z.
 
Groot Nederduitsch Taalkundig Woordenboek 1859
Het Groot Nederduitsch Taalkundig Woordenboek in één deel uit 1859.
  
Notarieel en rechterlijk
 
Practisyns woordenboekje 1785
‘Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk’.
Boek: Delpher
 
Woordenboek Notariële en Rechterlijke termen
In akten komen nogal eens notariële en rechterlijke termen voor. Op Willebroek vindt u een handig woordenboek.
In de woordenlijst rechtsdossiers op de website Reijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, zijn termen opgenomen die onder andere voorkomen in verschillende procesdossiers.

Zie ook: Online termenlijsten met juridische terminologie en Termen notariële akten
 
Betekenis juridische afkortingen
De betekenis van juridische afkortingen kunt u onder andere vinden op Legal en St-AB.
 
Divers
 
Woordenlijst stadsberekeningen
Woordenlijst bij de oudste stadsberekeningen van Doesburg.
Pdf-bestand: Liemers Verleden
 
Begrippen geschiedenis
Verklarende woordenlijst betreffende begrippen uit de geschiedenis.
Website: Telenet
 
Historische woordenboeken
Zoeken in de databank van historische woordenboeken (Nederlands en Fries).
Website: GTB
 
Vergeten woorden
De meeste van de ‘vergeten woorden’ in de alfabetische lijst op de website Taaldracht waren ooit wijdverbreid in de taal van onze voorouders, of dit nu het Middelnederlands, het Oudnederlands of het Oudgermaans was. Ze zijn ‘afgestoft’, oftewel aangepast naar huidige spelling en uitspraak. Sommige van deze woorden zijn in enige hoedanigheid nog bekend in de streektalen en vele hebben hun weerga nog in de zustertaal, maar verreweg de meeste staan niet meer in enig woordenboek van het hedendaags Nederlands.
Website: Taaldracht
 
Etymologisch woordenboek
Etymologisch woordenboek van het Nederlands.
Website: EWN
 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Een naslagwerk waarin korte levensbeschrijvingen zijn opgenomen van personen die in het recente of verre verleden op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen.
Website: DBNL
 
Dialecten
 
Woordenbank Nederlandse Dialecten
De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken, waaronder de dialectwoordenboeken Vlaanderen en Zeeland.
Website: WND
 
Woordenboek der Groningsche Volkstaal
Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de negentiende eeuw door H. Molema.
Pdf-bestand: Wdb Groningsche Volkstaal
 
Sliedrechts woordenboek
Sliedrechts woordenboek met Dialect-Nederlands en Nederlands-Dialect.
Website: HVS
 
Wageningse omgangstaal
De Wageningse omgangstaal zoals die van oudsher werd gesproken door Wageningers. In de lijsten woorden en uitdrukkingen op de website van de Historische Vereniging Oud Wageningen is getracht zoveel mogelijk de Wageningse omgangstaal weer te geven. Ook is een lijst met gewoonteseten en kinderspelen gepubliceerd.
Het dialectenwoordenboek Wagenings op de website Mijn Woordenboek bevat gezegden, woorden en opmerkingen.

Website: Oud Wageningen
Website: MWB
 
Medisch
 
Bijzondere ziekte- en genezingsleer
De bijzondere ziekte- en genezingsleer uit een klinisch standpunt bewerkt; door Dr. Carl Canstatt 1844 en 1845.
 
Duitse medische begrippen
Een overzicht van Duitse medische begrippen vindt u via GenWiki en Andreas Karstens.
 
Medische woordenboeken
De betekenis van medische termen en begrippen kunt u vinden in het online Nederlands medisch en geneeskundig woordenboek (zoeken kunt u via de index bovenaan de pagina) of de encyclopedie van Dokterdokter.

Kunt u niet helemaal uit de omschreven doodsoorzaak komen, dan is de lijst met doodsoorzaken en spellingsvarianten een handig hulpmiddel. Deze lijst is (rechtstreeks op uw computer!) te downloaden via de invoerinstructies van Vele Handen.
 
Ziektenamen in Nederlandse dialecten
Boek Ziektenamen in Nederlandse dialecten met betekenissen.
Pdf-bestand: Ziektenamen
 
Atjèhsch
 
Atjèhsch handwoordenboek (Atjèhsch-Nederlandsch) en Nederlandsch-Atjèhsche woordenlijst.
 
 

Hebreeuws en Jiddisch
 
Woordenboek Hebreeuws
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands.
Website: Sofeer
Zie ook: Top 50 Jiddische woorden in het Nederlands.
 
Jiddisch Nederlands Woordenboek
Het grootste Jiddische woordenboek sinds de verschijning van het ‘Yiddish–English–Hebrew Dictionary’.
Website: Jiddisch Woordenboek